Silkeborg Kommune

CTS-løsning på skoler i Silkeborg Kommune

På skoler er det væsentligt, at alle installationer fungerer og understøtter hinanden optimalt, så elever og lærere er sikret et godt indeklima med et lavt energiforbrug. Derfor har Silkeborg Kommune valgt at afprøve en intelligent CTS-løsning, og Hvinningdalskolen blev valgt som pilotprojekt.

Tikma har stået for at installere CTS-systemet, der styrer varme, ventilation og lys i alle rum på skolen. Via et websystem kan Teknisk Service fra enhver lokation få overblik over hele skolen og se, om lokaler eller installationer skal tilses.

En væsentlig gevinst ved CTS-løsningen er, at bygningerne kan anvendes mere fleksibelt. Der er opsat sensorer i alle rum, sådan at ventilation og lys kun er tændt, når der er mennesker i lokalet. På samme måde holdes temperaturen lav og øges først til komfortniveau, når lokalet anvendes. Dermed falder energiforbruget i hultimer, hvor lokaler står tomme, og skolen kan benyttes aften og weekend uden problemer.

Thomas Lyngvad fra Silkeborg Kommune siger følgende om samarbejdet med Tikma:

Tikma forhandler en CTS-løsning, som vi synes er ganske imponerende, og det er en stor fordel at købe af en lokal elektriker. Vi får både installation og efterfølgende service til en billigere timepris end hos de store automatik-firmaer, og Tikma er fleksible og kompetente til opgaven.

Vi har gennem flere år brugt Tikma til en række opgaver, og vi har et godt samarbejde. Tikma har en stor bredde i kompetencer og er bl.a. gode til energirenovering.

Vil du høre mere om CTS-løsninger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Billeder fra løsningen