Boligventilation og indeklima

Få kontrol over dit indeklima med professionel ventilation

Ventilation kan være en vigtig og god investering i din bolig, da indeklimaet er en afgørende del af dit og din families velbefindende.

Nye huse er meget tætte pga. krav til energibesparelser. Det medfører ofte et dårligt indeklima med bl.a. høj luftfugtighed. Ældre huse har også ofte en høj luftfugtighed. Det kan give kondens på vinduer og måske udvikle skimmelsvamp.

Store dele af den luft, du indånder, kommer fra din bolig. Luften i boligen kan indeholde gasser fra møbler, tæpper, elektroniske apparater og byggematerialer. Herudover kan der være gener fra madlavning og stearinlys.

I Danmark har rigtig mange astma og allergi. Det kan man afhjælpe ved at installere et ventilationsanlæg.