Grauballegård

LED-belysning i svinestalde på Grauballegård

Mads Niær Kristensen driver landbrug med svineproduktion og planteavl på syv adresser i Silkeborg-området. Lys i staldene er et væsentligt punkt på elregningen, og derfor valgte Mads at få energirenoveret al belysning på hovedgården, Grauballegård.

Tikma har stået for hele processen – lige fra rådgivning om belysning til hjemtagelse af energitilskud og praktisk udførelse. I alle staldene, som samlet set er på ca. 4000 m2, blev traditionelle lysstofrør skiftet til LED. I den nyeste stald kunne de eksisterende armaturer tilpasses LED, mens der i de øvrige stalde blev opsat nye armaturer.

Udover en årlig besparelse på 51.000 kWh har Mads Niær fået et bedre lys i staldene. Tikma opsatte forsøgsvis forskellige typer rør, som blev afprøvet, indtil de helt rigtige lysforhold blev opnået.

Efter energirenoveringen blev der hentet 17.000 kr. i energitilskud, og den samlede tilbagebetalingstid på projektet er 2,9 år.

Mads Niær Kristensen siger følgende om samarbejdet med Tikma:

Tikma har igennem flere år været vores faste elektriker, både til landbrug og privat. I forbindelse med ny belysning havde det stor værdi for os, at de ikke forhastede processen, men tog sig tid til afprøve forskellige lysrør. Det er god service!

Tikma er for os en troværdig samarbejdspartner, som vi kan have tillid til. De stiller op, når vi kalder og forstår, at “nu” er vigtigt, når det handler om levende dyr.

Billeder fra løsningen